Obsługa księgowa

Proponujemy kompletne wsparcie w zakresie prowadzenia księgowości, dostosowując nasze działania do struktury organizacyjnej i operacyjnej danej działalności gospodarczej.

W zakresie świadczonych przez nas usług księgowych prowadzimy, na rzecz i w imieniu klientów całkowity outsourcing księgowości, nadzór księgowy oraz sporządzamy sprawozdania finansowe i zarządcze. W ramach usługi nas specjaliści przygotowują analizy i raporty, które dostarczają informacji o charakterze wspomagającym zarządzanie.

Naszym klientom gwarantujemy korzystanie z usług profesjonalistów z długoletnim doświadczeniem w dziedzinie księgowości oraz zgodność ze wszystkimi wymogami legislacyjnymi – jesteśmy na bieżąco z wszelkimi zmianami w przepisach prawnych.

Outsourcing księgowości

Podczas gdy nasi eksperci zajmują się zarządzaniem i realizują funkcji księgowych, zapewniając oszczędność czasu oraz finansów nasi klienci mogą koncentrować swoją uwagę na działalności stanowiącej sedno ich firmy. Celem naszych działań jest podniesienie efektywności procesów księgowych, wspomagających podstawową działalność przedsiębiorstwa.

Pomagamy w:

– prowadzeniu ksiąg rachunkowych,

– przygotowywaniu i aktualizacji polityki rachunkowości,

– sporządzaniu sprawozdań finansowych,

– obsłudze audytów sprawozdań finansowych i kontroli podatkowych,

– prowadzeniu ewidencji analitycznej i rozliczeń podatkowych.

Ponadto, oferujemy kompletne doradztwo księgowe oraz projekty łączeń, podziału, nabycia nowych podmiotów, a także przekształceń własnościowych.

Sprawozdania finansowe i zarządcze

Przygotowujemy rzetelne sprawozdania finansowe i zarządcze z działania i kondycji danego przedsiębiorstwa, w których proponujemy, możliwe do zastosowania działania o charakterze naprawczym według określonych przepisów prawa.

Po zamknięciu określonego cyklu rozliczeniowego sporządzamy sprawozdanie finansowe, którego zakres dopasowujemy do wymagań klienta lub, po przeanalizowaniu potrzeb przedsiębiorstwa proponujemy sami. Podobnie działamy w przypadku sporządzania sprawozdań zarządczych. Nasze raporty ułatwiają kontrolę działania firmy, pomagają w podejmowaniu bieżących decyzji zarządczych, nadzorowaniu zysków i rentowności, prognozowaniu przychodów oraz planowaniu wydatków. Ponadto, oferujemy konsultacje w dziedzinie finansów dotyczących zarządzania firmą.

Nadzór księgowy

Prawo ciągle się zmienia, lecz my ze wszystkimi zmianami jesteśmy na bieżąco, dlatego kontrolowany przez nas nadzór księgowy prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami legislacyjnymi. Przeprowadzając weryfikację ksiąg rachunkowych skupiamy się na:

  • przeglądzie rocznych raportów finansowych: rachunku zysków i start oraz bilansu,
  • sprawdzeniu widniejących w systemie dokumentów i wstępnie zaksięgowanych danych,
  • skontrolowaniu deklaracji podatkowych VAT, CIT,
  • przeglądzie pozostałych sprawozdań i informacji finansowych,
  • pomocy w przygotowywaniu dokumentacji takiej jak między innymi deklaracje i sprawozdania finansowe.

Celem nadzoru księgowego jest kompletna kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych oraz weryfikacja poprawności wprowadzonych zapisów.

Masz pytania? Napisz do nas!