Outsourcing procesów HR

Usługa outsourcing procesów HR zapewnia bezpośrednie wsparcie zespołu HR danej firmy oraz ciągłość procesów kadrowych. Proponujemy kompletną analizę i przygotowywanie niezbędnych dokumentów osobowych pracowników.  Zadania związane z procesami kadrowymi realizujemy w różnym zakresie – w zależności od potrzeb naszych klientów. W skład naszych usług wchodzi:

 • dostarczanie i aktualizację dokumentów dla nowych  i obecnych pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę i umów zlecenia, wypowiedzeń oraz porozumień dotyczących rozwiązań stosunku pracy,
 • kontrola dokumentów do ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego,
 • zarządzanie dokumentami od pracowników: zwolnienia lekarskie, wniosków o zgłoszenie członków rodziny, itp.,
 • kontakt z ZUS i urzędem skarbowym.

Outsourcing pracowników

Outsourcing pracowników jest elastyczną formą zarządzania zasobami ludzkimi i obejmuje pozyskiwanie oraz obsługę kadrową nowych pracowników. W ramach usługi outsourcing pracowników, na życzenie klienta pełnimy rolę pełnomocnika i zajmujemy się:

 • przeprowadzaniem rekrutacji pracowników,
 • zatrudnianiem – podpisywaniem umów w imieniu pracodawcy-klienta,
 • przeprowadzaniem szkoleń,
 • organizowaniem zastępstw,
 • kontrolowaniem terminów badań okresowych pracowników,
 • pozyskiwaniem pracownika tymczasowego do pracy w firmie klienta,
 • obsługą systemów motywacyjnych.

Usługa outsourcing pracowników ma na celu zmniejszenie kosztów firmy związanych z zatrudnianiem i zarządzaniem pracownikami oraz zdjęcie z pracodawców wykonywanie obowiązków z zakresu HR.

Outsourcing procesów biznesowych

Oferujemy również usługi obejmujące outsourcing procesów biznesowych naszych klientów. Proponujemy nowe rozwiązania, dostarczamy innowacyjnych narzędzi i kompetencji prowadzących do znacznego usprawnienia procesów biznesowych. Nasza praca zapewnia zwiększenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa – daje możliwość koncentracji na rozwoju działań strategicznych, redukcji kosztów, oszczędność czasu oraz dostęp do nowych technologii.

Zakres naszych działań obejmuje między innymi:

 • przetwarzanie dokumentów oraz zdarzeń finansowych i księgowych lista płac, należności, sprawozdania dla zarządu, obsługa płatności i dokumentów,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi – rekrutacja, szkolenia pracowników, wynagrodzenia, świadczenia emerytalne,
 • zarządzanie aktami klientów – katalogowanie, digitalizacja, archiwizacja, tworzenie odpowiednich baz danych.

RPO - Outsourcing procesów rekrutacyjnych

Powierzane nam zadania obejmujące outsourcing procesów rekrutacyjnych pomogą naszym klientom-przedsiębiorcom skupić się na podstawowej działalności firmy. Outsourcing procesów rekrutacyjnych pomaga w redukcji rotacji personelu, a także zwiększa zwrot inwestycji związanych z rekrutacją nowych pracowników. Klient – przedsiębiorca może przekazać nam zarówno całość procesów oraz procedur rekrutacyjnych, jak i tylko pewną ich część.

W naszych działaniach skupiamy się na proaktywnym poszukiwaniu kandydatów, dostosowując się do strategii firmy:

 • organizujemy i przeprowadzamy procesy rekrutacyjne,
 • sporządzamy wywiady podnoszące jakość pracy w firmie klienta,
 • zapewniamy pełną obsługę kadrowo-administracyjną,
 • prowadzimy szkolenia oraz programy motywacyjne dla pracowników.

Celem RPO jest zapewnienie naszym klientom dostępu do możliwie najlepszych kandydatów, a tym samym uzyskanie większej kontroli nad rynkiem.

Masz pytania? Napisz do nas!