Praca tymczasowa

Praca tymczasowa to nowoczesne rozwiązanie, dające możliwość elastycznego dostosowania wielkości zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Usługa polega na oddelegowaniu do pracy na rzecz Klienta pracowników rekrutowanych zgodnie z wymogami konkretnego stanowiska a następnie zatrudnionych przez firmę HR Progress.

Ofertę kierujemy do zakładów produkcyjnych, centrów logistycznych, firm usługowych, a także przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Rozwiązanie to idealnie sprawdza się w sytuacji potrzeby zastąpienia pracowników, którzy są na urlopie lub zwolnieniu, wykonania zadań, do których pracownicy nie posiadają niezbędnych uprawnień czy uzupełnienia zatrudnienia z powodu tymczasowego niedoboru pracowników, ale także dostęp do pracowników w trakcie sezonowo zwiększonego zapotrzebowania

Używając pracowników tymczasowych można obniżyć koszty pozyskania pracowników oraz wydatki kadrowe przy zachowaniu tej samej efektywności pracy.

Każdy Projekt koordynowany jest przez dedykowana osobę, do zadań której należy:

 • Bieżacy kontakt z przedstawicielami Klienta oraz dbanie o harmonijny przebieg współpracy
 • Organizacja procesu rekrutacji i selekcji pracowników
 • Organizacja procesu rekrutacji i selekcji pracowników
 • Wspomaganie Klienta w procesie wprowadzania pracowników na stanowisko pracy
 • Układanie grafików pracy
 • Bieżąca kontrola pracy pracowników tymczasowych pod względem jakościowym i czasowym
 • Rozwiązywanie ewentualnych problemów personalnych i prawnych

Korzyści dla firmy klienta

 • Zwiększenie elastyczności poziomu zatrudnienia
 • Możliwość zastąpienia pracowników na urlopie lub zwolnieniu
 • Dostęp do pracowników w trakcie sezonowo zwiększonego zapotrzebowania
 • Obniżenie kosztów pozyskiwania pracowników oraz kosztów kadrowych,
  z zachowaniem tej samej efektywności pracy
 • Możliwość zatrudnienia pracowników na stałe, po sprawdzeniu ich umiejętności
  w trakcie pracy czasowej
 • Gwarancja czasu realizacji zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest HR Progress Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wileńskiej 69. Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych administratora danych a w szczególności w celu przygotowania i wysłania oferty. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania ww. celu.Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, spółkom należącym do grupy kapitałowej EVER lub powiązaną z nią kapitałowo. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

Wypełnij zapytanie ofertowe

Informacje o Państwa firmie

Osoba do kontaktu

Informacje o oferowanym stanowisku

Proponowane warunki zatrudnienia

Dodatkowe informacje