Kontakt

HR Progress Sp. z o.o.

ul. Wileńska 69
03-416 Warszawa
t: +48 698 698 539
e: praca@hrprogress.com.pl

Adres korespondencyjny: ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa

Dział handlowy

t: +48 698 698 547
e: hrprogress@hrprogress.com.pl

HR Progress Sp. z o.o. – biuro w Żyrardowie

ul. 1-go Maja 23 B
96-300 Żyrardów
t: +48 698 698 539
e: biuro.zyrardow@hrprogress.com.pl

HR Progress Sp. z o.o. – biuro w Warszawie

ul. Targowa 72  lokal 30  (przy peronie 2 na Dworcu Wileńskim)
03-734 Warszawa
t: +48 698 698 539
e: praca@hrprogress.com.pl

Masz pytania? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę dla HR Progress Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wileńskiej 69 na:


Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest HR Progress Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wileńskiej 69. Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych administratora danych a w szczególności w celu przygotowania i wysłania oferty. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania ww. celu. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO (w tym celu należy kontaktować się z Punktem Kontaktowym na adres e-mail: punkt.kontaktowy@grupaever.com.pl lub pisemnie na adres siedziby).
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa. Dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, spółkom należącym do grupy EVER i z nią powiązanych.