Aktualności

14.08.2017
Płaca minimalna i stawka godzinowa w 2018 roku wzrośnie.

12 września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Rząd zdecydował, że od 1 stycznia 2018 roku płaca minimalna wzrośnie o 100 złotych, do poziomu 2100 złotych, stawka godzinowa za wzrośnie do 13,70 zł z dotychczasowych 13 zł brutto.  Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie  o 5% w stosunku do obecnego.

Wcześniejsze propozycje Rządu zakładały podniesienie stawki minimalnej  do 2080 zł brutto i 13,50 zł brutto za roboczogodzinę. Jednak w czasie konsultacji społecznych Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł.

Od początku tego roku obowiązuje nowa wyższa płaca minimalna i po raz pierwszy wprowadzona stawka minimalna z roboczogodzinę Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 tys. zł brutto ( 150 zł – w stosunku do 2016 r). Z kolei minimalna stawka godzinowa to 13 zł, której wysokość jest uzależniona od płacy minimalnej.

Minimalna stawka godzinowa obejmuje nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm.

(źródło: premier.gov.pl, money.pl)